Hele spekteret av industrielle rettigheter i hele levetiden


Et patent gir enerett til en teknisk løsning på et problem. Det krever teknisk kunnskap å forstå ny teknikk, og patentkunnskap å vurdere om to løsninger skiller seg "vesentlig" fra hverande. Som regel beskytter et patent investeringer i målrettet forskning og utvikling. For noen er det overraskende at mye av konstruksjonen er "fagmessig" (selv om den kostet mest tid og penger), mens en tilsynelatende "enkel" detalj faktisk kan forbedre teknikken vesentlig. Vi har erfaring i å finne frem til det patenterbare.

Varemerker verner bedriftens handelsnavn og betegnelser, logoer og lignende. Vi hjelper med råd om hva som bør og kan registreres utfra bedriftens planer og økonomi, og utfra norsk og internasjonal praksis.

Design dekker en gjenstands utseende. I forhold til patent er design lettere å få og lettere å omgå.

Vi hjelper deg gjennom hele livsløpet fra søknad til håndheving - for patent, varemerke og design.

aidi-BK Mølmann
Postboks 125
2001 Lillestrøm

Org. nr: 811 837 202 MVA
Tlf: +47 976 01 217
Epost: mail@aidi.no


Som kunde i aidi skal du vite at du får valuta for pengene. Derfor vil vi alltid drøfte med deg hvilket vern du er best tjent med.

Ta gjerne kontakt for en nærmere avtale.