Om aidi


Aidi er et lite og effektivt konsulentselskap som hjelper norske og utenlandske bedrifter og privatpersoner med patent-, varemerke- og designrettigheter i Norge og internasjonalt. Selv om vi er små, har vi et stort nettverk av internasjonale patent- og advokatkontorer. Ved å bruke sikre og effektive nettløsninger for arkiv og saksbehandling kan vi senke kostnadene våre og tilby førsteklasses tjenester til gunstige priser.

Om Bjørn Kjetil Mølmann:

1986        : Sivilingeniør fysikk NTH
1987-1995: Saksbehandler fysikk og IT-sjef i Patentstyret
1995-2002: Konsulent, teknisk sjef og eier i Allegro (datalagring)
2002-2008: Konsulent, teknisk sjef og eier i Exello (datalagring og datasikkerhet)
2008-2011: Patentrådgiver Bryn Aarflot AS
2011-2013: Patentrådgiver Tandbergs Patentkontor AS
2013-      : Rådgiver og eier i Aidi

Arbeidsspråk: Norsk, engelsk, tysk og fransk.

Som patentrådgiver i Bryn Aarflot og Tandbergs særlig behandlet saker innen olje, renseteknikk, fiskeoppdrett og telekommunikasjon/IKT.

aidi-BK Mølmann
Postboks 125
2001 Lillestrøm

Besøksadresse:
Voldgata 39C
2000 Lillestrøm

Org. nr: 811 837 202 MVA
Tlf: +47 976 01 217
Epost: mail@aidi.no